Hiệu quả phạt phim sec nhat hapers.ruetsub cho cô gái-3. Phần B


Bị giam cầm dê Dassey chiến đấu quanh cổ, với dây trói vào một chuỗi. Tĩnh mạch của mình đang nắm chặt phía sau lưng, mình lớn lên cánh tay đóng cửa với một cái búa, và dây thừng là quay xung quanh ngực, vai, cánh tay, vì vậy không được bảo vệ. Miệng của ông đã được đóng kín, niêm phong với một lớp sáng băng đen. Các thợ Săn nói với rất nhiều dây thừng, mối quan hệ dây cho cả hai của mình mỏng mắt cá chân và quan hệ với anh ta, mở rộng chân của mình và buộc mắt cá chân của mình để những chiếc nhẫn được đặt trên mặt đất. Sau đó cô gái phim sec nhat hapers.ruetsub với một sợi dây thừng trên một cây gậy rung trói lên ngựa. Dassey cầu xin khóc giẻ khi là đã ướt với thuốc tẩy uế. Các bó dây gắn liền với thịt của mình kích thích anh ta tới địa ngục, và chuỗi bám vào cổ họng của mình cung áp lực cần thiết. Hunter quay về sự rung và sau đó lá nghèo Dassey lắc lư, lắc sợi dây thừng như ông mất nó đến nhiều cực khoái.